Neos groeigroepe is ‘n geleentheid om saam met ander die Woord te leer ken en leef. Die Discovery Bible study word gebruik en geen vorige kennis van die Bybel word vereis nie. Ons lees ‘n gedeelte, vertel dit oor in ons eie woorde en stel dan ‘n doelwit vir die week om dit wat ons uit die stukkie geleer het te gaan toepas.